ติดต่อ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ตึกเกษตร อาคาร 7 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 45103