ติดต่อ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ตึกเกษตร อาคาร 7 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 45103